Categories
Chia sẻ

Hài vãi

Thật sự bên dưới là câu chuyện đã trải nghiệm và cảm thấy rất hài hước muốn chia sẽ ah

  • 1 là khi sử dụng zalo điều bắt buộc là bạn không hề có tí quyền nào, và nó rất trái ngược với 2 quyền mặc định cho người dùng sử dụng bất kỳ 1 phần mềm nào, đó là đăng nhập và đăng xuất.
  • Như đã biết chúng ta muốn đăng nhập thì phải biết gì đó, dễ hiểu ở đây gồm 2 thông tin, người được đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập, nếu có bất cứ điều gì đó, chúng ta sẽ sử dụng quyền còn lại đó là quyền đăng xuất. Nó trở thành luật lệ của 99% phần mềm trên thế giới.
  • 😀
  • zalo còn nhỏ mà đi ngược hướng rồi, bạn có tin zalo sử dụng trái ngược 2 quyền trên hay không. Quyền ưu tiên là quyền đăng xuất và quyền kế tiếp là đăng nhập.
  • Mình ngu về zalo rồi, vì vậy khi được khai sáng sự bảo mật và cách nó lập trình mình đã quyết định không sử dụng zalo nữa, bởi 1 sản phẩm không tuân theo sự thông dụng, :D, gọi cho nó oách gọi là đặc biệt, hiếm có, sẽ có sự phát triển không mạnh và không nổi tiếng.
  • Để bản thân không tiếp tục theo sự ngu ngốc, mình phải quyết định không dùng zalo nữa, và mình đang tìm cách liên lạc sao cho nó tốt nhất, chịu.
  • Không biết giờ sẽ dùng phần mềm nào để thay thế, nhưng chính thức chia tay với zalo ở điện thoại, máy tính và web.
  • Kết luận: đúng là đồ Trung Quốc
Categories
Chia sẻ

Gắn fanpage vào website

Truy cập URL: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

Điền đầy đủ thông số, sau đó Nhấn “Lấy mã”

Copy đoạn code này và dán vào website:

Categories
Chia sẻ

Cách thêm hộp chat fanpape facebook vào website

Đầu tiên truy cập link dẫn fanpage ( ví dụ: https://www.facebook.com/everichfashion.shop )

Sau đó click vào “Cài đặt”

Tiếp theo nhấn vào “Nhắn tin”

Click vào nút “Bắt đầu” tại dòng “Thêm Messenger vào trang web”

Click vào “Tiếp”

Nhập thông tin cần thiết

Click vào nút “Tiếp”

Nhập thông tin cần thiết

Click nút “Tiếp”

Thêm tên miền muốn gắn hộp chat vào website

Copy đoạn mã này:

Click “Hoàn tất”

Categories
Laravel

Cấu hình tài khoản Gmail cho việc gửi Email với Laravel

Truy cập đường dẫn: “https://myaccount.google.com/”

Click vào “Bảo mật” hoặc “Sercurity”

Tìm đến dòng: “Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn” hoặc “Less secure app access”
Tiếp đến click vào “Bật quyền truy cập ( không nên )” hoặc “Turn on access ( not recommended )”

Bật nút này lên:

Vậy là có thể gửi mail được rồi. Thanks for reading.
Categories
Windows

Cài đặt Redis và PHP trên WIndows 10

https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases

Chọn phiên bản mới nhất, tải về rồi cài đặt ( file MSI,64 )

Gõ vào “redis-cli” để kiểm tra, sau đó nhấn PING để test

Nhấn “exit” để thoát

Lên trang: https://pecl.php.net/package/redis

Download phiên bản mới, ( chọn file DLL về, vì nó là extension của PHP ), Chọn bản TS,64

Giải nén, sau đó copy file php_redis.dll đến thư mục extension của XAMPP: C:\xampp\php\ext

Edit file php.ini: extension=php_redis.dll

Khởi động lại Apache của Xampp

Categories
Laravel

Cài đặt và sử dụng Redis

composer require predis/predis

config/database.php

'redis' => [

		//'client' => env('REDIS_CLIENT', 'phpredis'),
		'client' => 'predis',

		'options' => [
			'cluster' => 'redis',
		],

		'clusters' => [
			'default' => [
				[
					'host' => env('REDIS_HOST', 'localhost'),
					'password' => env('REDIS_PASSWORD', null),
					'port' => env('REDIS_PORT', 6379),
					'database' => 0,
				],
			],
		],

	],

Cách dùng:

$redis = Redis::connection();
		$redis->set('name','Nguyễn Thân', 'EX', 30); // set theo giay
		$response = $redis->get('name');
		echo $response;

Cách kiểm tra

$ redis-cli
127.0.0.1:6379> GET name
Output:
"Nguyễn Thân"

Khởi động lại Redis

sudo systemctl restart redis.service
Categories
VPS

Cài Redis cho Centos 7, Thêm extension Redis cho PHP 7.4 trên Directadmin

Cài đặt trên Centos 7

yum update
yum install epel-release
yum install redis
service redis start
service redis status
redis-cli ping
service redis restart

Cài đặt cho PHP 7.4

pecl install igbinary igbinary-devel
cd /opt/
wget https://pecl.php.net/get/redis-5.3.1.tgz
tar -xvf redis-5.3.1.tgz
cd redis-5.3.1
/usr/local/bin/phpize
./configure –enable-redis-igbinary –with-php-config=/usr/local/bin/php-config
make -j 4
make install

Mở file config của PHP7.4 lên, thêm 2 dòng này vào:
extension=igbinary.so
extension=redis.so

XIN HẾT CÁC BỐ AH.

Categories
Chia sẻ

Kiến thức cần nhớ

memory_limit 900M ( hoặc -1 )
post_max_size 500M
upload_max_filesize 500M
max_input_vars 1800
max_execution_time 300
max_input_time 300

Categories
VPS

Tạo SSH Key để xác thực kết nối đến VPS

Để dùng Key SSH, ta phải tạo 2 file, 1 file public key và 1 file private key
Public key thì lưu ở VPS, còn Private key thì lưu ở máy tính người dùng

1/ Tạo trên Windows bằng Putty:

  • Mở Putty Gen lên
  • Nhấn vào Generate và di chuyển con trỏ chuột xung quanh khu vực KEY cho đến khi thanh màu xanh hoàn tất

Nhấn vào save private key để lưu file đó. Khi nhấn save private key nó sẽ hỏi mình có lưu với ngoài thông số của passphase không thì nhấn Yes ( nghĩa là không quan tâm đến thông số passphase )

Đăng nhập VPS gõ lệnh “mkdir ~/.ssh”, nếu nó báo “mkdir: cannot create directory ‘/root/.ssh’: File exists” thì kệ xác nó 😀

Tiếp theo gõ lệnh “nano ~/.ssh/authorized_keys” và copy tất cả đoạn mã trong khung tô chuột lúc nãy vào, sau đó nhấn lưu.

Sau đó gõ lệnh “service sshd restart”

Tiếp theo là đăng nhập. Chọn vào tập file private.key lúc nãy đã save về máy theo hình bên dưới

Nhớ là phải load ip vps trước nhé, cổng mặc định của Directadmin là 22, 1 số VPS khác là 9020 😀

Categories
Windows

Debug chrome từ điện thoại thông minh sử dụng Android thông qua chrome trên máy tính dùng Windows

Mình dùng A11, sử dụng android hiện tại là android 10, ngôn ngữ tiếng việt, máy tính mình dùng Windows 10

Trên điện thoại:

Vào cài đặt => Thông tin điện thoại => Thông tin phần mềm
Nhấn vào “Số hiệu bản tạo” vài lần ( ít nhất 3, 4 lần gì đó, mình không nhớ rõ ) cho đến khi nào xuất hiện dòng chữ “Không cần thiết đã bật chế độ nhà phát triển “
Trở lại: cài đặt => Cài đặt cho người phát triển
Kéo xuống dòng “Gỡ lội USB”, bật nó lên.

Trên máy tính:

Vào link dẫn: https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.htmt
Kéo xuống dưới sẽ thấy link dẫn dành cho OEM dành cho Samsung, download về và cài đặt, mục đích là chắc chắn máy tính có driver USB của Samsung.
Lại vào link dẫn: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2317790 để download ADB về máy và cài đặt bình thường.
Lúc này đường dẫn cài đặt sẽ là: “C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot\” mở power shell tại đường dẫn đó lên, gõ vào dòng lệnh: “adb start-server”, sẽ xuất hiện thông báo ” * daemon not running; starting now at tcp:5037″, tắt màn hình power sell đi, nếu bạn gõ lại dòng lệnh trên 1 lần nữa, sẽ không có gì xảy ra nữa đâu, thì tcp đã mở cổng 5037 rồi.
Để tiện cho lần kết nối tự động sau: vào đường dẫn: “C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp”, tạo 1 file bat, ở đây mình tạo file adb.bat với nội dung như sau:

@ECHO OFF
set Pathname="C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot"
cd /d %Pathname%
adb start-server
PAUSE

Sau đó mở developer tool trên chrome của máy tính lên, chọn “More tools” => “Remove Devices” sau đó click vào: “chrome://inspect/#devices” hoặc gõ trực tiếp “chrome://inspect/#devices” vào address web.
Chắc chắn rằng, bạn đã click vào 2 mục: “Discover USB devices” và “Discover network targets”

Trở lại điện thoại, lấy dây USB cắm điện thoại vào máy tính, refresh lại đường dẫn “chrome://inspect/#devices”, bạn sẽ thấy trên trình duyệt xuất hiện thế này:

Trên điện thoại chọn vào thông báo USB để truyền file, chọn vào dòng, chia sẻ kết nối USB, chọn thoát, sau đó chọn lại vào dòng Truyền file/ Android Auto, cho phép debug USB, có thể click vào ô cho phép máy tính này để không hỏi nữa.

Refresh lại đường dẫn “chrome://inspect/#devices”, bạn bạn sẽ thấy thiết bị được kết nối

Nhấn vào Inspect để chỉnh sửa. Vậy là xong rồi đó, thú vị nhỉ ^^

Chúc các bạn thành công.