Categories
Windows

Cài đặt Redis và PHP trên WIndows 10

https://github.com/MicrosoftArchive/redis/releases

Chọn phiên bản mới nhất, tải về rồi cài đặt ( file MSI,64 )

Gõ vào “redis-cli” để kiểm tra, sau đó nhấn PING để test

Nhấn “exit” để thoát

Lên trang: https://pecl.php.net/package/redis

Download phiên bản mới, ( chọn file DLL về, vì nó là extension của PHP ), Chọn bản TS,64

Giải nén, sau đó copy file php_redis.dll đến thư mục extension của XAMPP: C:\xampp\php\ext

Edit file php.ini: extension=php_redis.dll

Khởi động lại Apache của Xampp

12 replies on “Cài đặt Redis và PHP trên WIndows 10”

An interesting discussion is worth comment. I do think that you should write read more about this topic, it will not be considered a taboo subject but usually everyone is too few to communicate in on such topics. To another. Cheers Miguelita Donall Geof

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *