Categories
Chia sẻ

Gắn fanpage vào website

Truy cập URL: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin

Điền đầy đủ thông số, sau đó Nhấn “Lấy mã”

Copy đoạn code này và dán vào website:

Categories
Chia sẻ

Cách thêm hộp chat fanpape facebook vào website

Đầu tiên truy cập link dẫn fanpage ( ví dụ: https://www.facebook.com/everichfashion.shop )

Sau đó click vào “Cài đặt”

Tiếp theo nhấn vào “Nhắn tin”

Click vào nút “Bắt đầu” tại dòng “Thêm Messenger vào trang web”

Click vào “Tiếp”

Nhập thông tin cần thiết

Click vào nút “Tiếp”

Nhập thông tin cần thiết

Click nút “Tiếp”

Thêm tên miền muốn gắn hộp chat vào website

Copy đoạn mã này:

Click “Hoàn tất”

Categories
Laravel

Cấu hình tài khoản Gmail cho việc gửi Email với Laravel

Truy cập đường dẫn: “https://myaccount.google.com/”

Click vào “Bảo mật” hoặc “Sercurity”

Tìm đến dòng: “Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn” hoặc “Less secure app access”
Tiếp đến click vào “Bật quyền truy cập ( không nên )” hoặc “Turn on access ( not recommended )”

Bật nút này lên:

Vậy là có thể gửi mail được rồi. Thanks for reading.