Categories
Chia sẻ

Hài vãi

Thật sự bên dưới là câu chuyện đã trải nghiệm và cảm thấy rất hài hước muốn chia sẽ ah

  • 1 là khi sử dụng zalo điều bắt buộc là bạn không hề có tí quyền nào, và nó rất trái ngược với 2 quyền mặc định cho người dùng sử dụng bất kỳ 1 phần mềm nào, đó là đăng nhập và đăng xuất.
  • Như đã biết chúng ta muốn đăng nhập thì phải biết gì đó, dễ hiểu ở đây gồm 2 thông tin, người được đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập, nếu có bất cứ điều gì đó, chúng ta sẽ sử dụng quyền còn lại đó là quyền đăng xuất. Nó trở thành luật lệ của 99% phần mềm trên thế giới.
  • 😀
  • zalo còn nhỏ mà đi ngược hướng rồi, bạn có tin zalo sử dụng trái ngược 2 quyền trên hay không. Quyền ưu tiên là quyền đăng xuất và quyền kế tiếp là đăng nhập.
  • Mình ngu về zalo rồi, vì vậy khi được khai sáng sự bảo mật và cách nó lập trình mình đã quyết định không sử dụng zalo nữa, bởi 1 sản phẩm không tuân theo sự thông dụng, :D, gọi cho nó oách gọi là đặc biệt, hiếm có, sẽ có sự phát triển không mạnh và không nổi tiếng.
  • Để bản thân không tiếp tục theo sự ngu ngốc, mình phải quyết định không dùng zalo nữa, và mình đang tìm cách liên lạc sao cho nó tốt nhất, chịu.
  • Không biết giờ sẽ dùng phần mềm nào để thay thế, nhưng chính thức chia tay với zalo ở điện thoại, máy tính và web.
  • Kết luận: đúng là đồ Trung Quốc