Tạo sh key

Mở Putty Gen lên

Nhấn vào Generate và di chuyển con trỏ chuột xung quanh khu vực KEY cho đến khi thanh màu xanh hoàn tất

Nhấn vào save private key để lưu file đó. Khi nhấn save private key nó sẽ hỏi mình có lưu với ngoài thông số của passphase không thì nhấn Yes ( nghĩa là không quan tâm đến thông số passphase )

Đăng nhập VPS gõ lệnh “mkdir ~/.ssh”, nếu nó báo “mkdir: cannot create directory ‘/root/.ssh’: File exists” thì kệ xác nó 😀

Tiếp theo gõ lệnh “nano ~/.ssh/authorized_keys” và copy tất cả đoạn mã trong khung tô chuột lúc nãy vào, sau đó nhấn lưu.

Sau đó gõ lệnh “service sshd restart”

Tiếp theo là đăng nhập. Chọn vào tập file private.key lúc nãy đã save về máy theo hình bên dưới

Nhớ là phải load ip vps trước nhé, cổng mặc định của Directadmin là 22, 1 số VPS khác là 9020